Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de yoksulluk ve yoksulluğun kadınlaşması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Eko. ve Endüstri İlişkileri Böl.1
Görüntülenme :
1299
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk basit olarak insanların temel gereksinimlerini karşılayacak minimum yaşam standartlarına sahip olunmamasıdır. Yoksulluğun tek bir tanımı yoktur ve çok boyutlu bir kavramdır. Yoksulluğu açıklamak için mutlak-göreli, objektif-subjektif, gelir yoksulluğu-insani yoksulluk, kırsal-kentsel yoksulluk, çalışan yoksullar ve kadın yoksulluğu gibi kavramlar üretilmiştir. Bu kavramların içinde özellikle son yıllarda kadın yoksulluğu ya da yoksulluğun kadınlaşması kavramı öne çıkmaktadır. Yoksulluğun kadınlaşması kavramı, yoksulluk sorununa etkileyici bir başlık olmasına rağmen gereken ilgiyi görmeyen sosyal bir gerçekliktir. Yoksulluk, kadınlar için bir gelir yoksulluğu olmasının yanı sıra toplumsal hayata katılamama ve dolayısıyla bir sosyal dışlanmayı beraberinde getirmektedir. Günümüzde kadınların çoğu yeterli eğitime sahip olmadıklarından dolayı ücretsiz aile işçisi konumundadırlar. Çalışan kadınlar ise, düşük ücretlerle, sigortasız ve informel olarak çalışmaktadır. Bu sebeple yoksul kadın sayısı artmaktadır. Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilenmesi sebebiyle kadın yoksulluğu önem kazanmıştır. Bu makalede Türkiye‟deki yoksulluk ve yoksulluğun kadınlaşması incelenirken; işgücüne katılım, hane içi eşitsizlikler ve eğitim eksikliği durumları da ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Poverty is the condition of people who lack of adequate income and lack of minimum standard of living. There is not a single right definition of poverty and it is a multi-dimensional concept. Different concepts is produced in order to explain poverty such as absolute-relative, objective-subjective, income poverty-human poverty, urban-rural poverty, working poor and women poverty or feminization of poverty. One of the concept among these, women poverty or feminization of poverty concept has become important recently. Despite the concept of feminization poverty is an effective headline in poverty issue, it is a social fact which is not considered so much. The meaning of poverty is into our lives not only lack of income for women, but also low participation in social life and in terms of social exclusion. Today many women do not receive adequate education, most of them are unpaid women as family workers. Working women, however, are employed in jobs without social security in low wage. Due to these reasons, poverty among women are climbing. The purpose of this artice is to associate low labour paticipation, gender inequalities at home and lack of education, while poverty in Turkey and feminization of poverty investigates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :