Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yerel yönetimler yazınında çevre: lisansüstü tezler üzerinden bibliyografik bir inceleme

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetimler, çevre ile ilgili görev ve sorumlulukları yasalarla açıkca belirlenmiş yönetim birimleridir. Hem çevre sorunlarının ulaştığı boyut, hem de yasalarla yapılan düzenlemeler yerel yönetimleri çevre konusunda önemli yönetim birimleri haline getirmiştir. Çevreye yönelik görev ve sorumluluklarının yasalarla düzenleme konusu yapılması, çevre sorunlarının daha çok kent mekânına özgü olması gibi nedenler, çevre konusunu yerel yönetim yazınına da taşımıştır. Yerel yönetimler yazınında çevre ve çevre sorunları da ele alınmaya ve tartışılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, yerel yönetim yazınının önemli bir bölümünü oluşturan lisansüstü tezlere (bilim uzmanlığı ve doktora tezlerine) çevre konularının ve çevre sorunlarının yansıma düzeyini ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Local governments are the administration units of which tasks and responsibilities about the environment are clearly defined by laws. Both the dimension that the environment problems have reached and the arrangements done by laws have made the local governments important administration units. The reasons as the tasks and responsibilities which have been made an arrangement issue by laws and the environment problems that have been peculiar to the urban locations most have caused to discuss the environment issue in the local governments' literature. The environment and environment problems have been discussed and argued out in the local governments' literature. This study aims to introduce the reflection level of the environment issues and environment problems in the graduate thesis and Ph. D. dissertations composing an important part of the local governments' literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :