Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de parasal aktarim mekanizmasi: yapisal var analizi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Adıyaman1, Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, Malatya2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de (2005:01-2013:07) dönemindeki parasal aktarım mekanizmasının işleyip işlemediği analiz edilmiştir. Bu bağlamda, faiz ve döviz şoklarının sanayi üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için yapısal VAR analizi kullanılmıştır. Yapısal VAR analiz sonucunda kısa dönemde parasal aktarım mekanizmasının işlediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de faiz ve döviz kuru şoklarının sanayi üretimi üzerinde kısa dönemde etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, whether money transmission mechanism in Turkey is working properly or not is analyzed for the period (2005:01-2013:07). In this manner, the effect of interest rate and foreign currency shocks is examined. For this, structural VAR analysis is used. As a result of VAR analysis, it is concluded that the money transmission mechanism is working well in the short run. Thus, it is understood that interest rate and foreign currency shocks are effective on industry production in the short run in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :