Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de konsolide bütçe açıklarıyla-iç borçlanma faiz oranları arasındaki ilişki: ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF İktisat Bölümü1, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF., Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de iç borçlanma faiz oranlarıyla konsolide bütçe açıkları arasındaki ilişki, eş-bütünleşme yöntemi yardımıyla, 1992:01-2005:12 dönemi aylık verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, uzun dönemde iç borçlanma faiz oranlarıyla konsolide bütçe açıkları arasında doğrusal bir ilişki ortaya çıkmıştır. Kısa dönemde ise, faiz oranlarıyla bütçe açığı arasındaki ilişki anlamlı çıkmamıştır. Modelin hata düzeltme teriminin -0.611 çıkması, kısa dönem sapmalarının her dönem %61 oranında uzun dönem denge düzeyine yakınlaşacağı anlamına gelmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper, the relationship between the interest rates by securities and consolidated budget deficits in Turkey is analyzed by co-integration method for the period from 1992:01-2005:12. The empirical evidence of the study suggests that there is a linear relation between the interest rates by securities and consolidated budget deficits in the longrun. But the relation is not significant between interest rates by securities and current account deficit in the short-run. The error- correction term of the model's being -0.611 shows that, short-run deviations are in accord with convergence toward long-run equilibrium 61% at every period.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :