Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de demiryolu taşımacılığının etkinliği üzerine veri zarflama analizi ve network veri zarflama analizinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu2
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, performans ölçümünde parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ile çoğu üretim sisteminin network yapıya sahip olması ile ortaya çıkan Network Veri Zarflama Analizini açıklamayı ve bunlarla ilgili bazı farklı yaklaşımları tanıtmayı hedeflemektedir. Geleneksel VZA ve ana modelleri ile Network VZA kavramı ve çeşitli yaklaşımları literatür taraması ile sunulmaktadır. Uygulama olarak 1981 – 2010 yılları arası Türkiye demiryolları taşımacılığının verimlilik değerleri hem Network VZA hem de geleneksel VZA ile araştırılarak sonuçlar karşılaştırılmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to explain Data Envelopment Analysis, which is a nonparametric method of performance measurement, and Network Data Envelopment Analysis that arises from most of the production systems having network structure, and to introduce several approaches of these methods. Traditional DEA and its main models with Network DEA concept and its various approaches are presented with literature survey. As an application Turkish railway transportation's efficiency scores between 1981–2010 are investigated with both Network VZA and traditional VZA methods, and results are compared.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :