Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de 2008 küresel finansal krizi: krizin erzincan iline etkileri ve beklentiler

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

2008 küresel krizi, bütün dünyada olduğu gibi Erzincan ilinde de etkili olmuştur. 2009 yıllının son altı ayı ve 2010 yılının ilk altı ayı temel alınarak, krizin Erzincan ili üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. 52 küçük ve orta boyutlu işletme üzerinde yapılan çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi seçilmiştir. Üretimin fazla olmadığı ilde, krizin etkileri çok sert olmamıştır. Son yıllarda özellikle yöresel hammaddeye dayalı üretim teşvik edilmektedir. Krizin olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de mevcuttur. Bütün krizlerde olduğu gibi bu kriz de geçici olmuştur. Toparlanma sürecine giren dünya ekonomileri, etkileri devam etmekte olan krizden sonraki süreci planlamaktadır. Erzincan ili de diğer gelişmiş olan illere yetişme çabası içersindedir. Bu amaçla bu çalışmada, yapılan yatırımlar ve teşviklere değinilmiştir. İşsizlikle mücadele etmenin en etkili yolu üretimi artırmak ve KOBİ'leri desteklemektir. Bu çalışmada, mevcut KOBİ'lerin sorunları ve beklentiler tespit edilerek neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As in the entire in world, the global crisis of 2008 has been effective in the Erzincan province. Based on the last six months of 2009 year and first six months of the 2010 year, the effects of the crisis have been analyzed in Erzincan province. In this study, the survey method was chosen to collect data about 52 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). The effects of the crisis were not very hard on the city where the production rate is not so high. In recent years, production facilities are encouraged based on local raw materials. Positive effects as negative effects of the crisis are also available. As with all crises, this crisis has been the interim. World economies into the process of recovery, the ongoing effects of the crisis have been planned for after crisis period. Erzincan province is in an effort to catch up with other developed cities in Turkey. For this purpose, investments and incentives are mentioned. The most effective way to combat unemployment is to increase production and to support SMEs. Existing SMEs' problems and expectations are determined and what needs to be done is focused.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :