Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve ab’nin yeni üyelerinin yabancı yatırım endeksleri açısından karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniv. İİBF İktisat Bölümü1, İstanbul Üniv. SBE2
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

1990 sonrası dönemde globalleşen dünyada ülkeler yabancı yatırım çekme konusunda neredeyse bir yarışa başlamışlardır. Her ülke yatırım iklimini iyileştirmek ve daha fazla yatırım çekebilmek için, pek çok yeni politikayı yürürlüğe koymuştur. Bu sürecin sonucunda ülkelerin yatırım çekme potansiyellerinin ve performanslarının ne olduğu önem kazanmıştır. Çalışmada, performans ve potansiyel endeksleri, yatırım ortamı endeksi ve güven endeksi ele alınmış ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yeni üyeleri karşılaştırılmıştır. Türkiye'nin yabancı yatırım çekme potansiyelinin daha yüksek olmasına rağmen, rekabet ettiği ülkelerin gerisinde kaldığı, onlara göre daha az yatırım çektiği görülmektedir.

Özet İngilizce :

Almost all countries began to a race to attract more foreign investment in a globalized world of the post-1990 period. Countries implemented several new policy instruments in order to improve their investment climate and to attract more investment. At the end of this period, country's potential and performance of drawing investment came into prominence. In this work, we compare Turkey with new members of the European Union using performance and potential indexes, investment climate index and confidence index. Our results suggest that although Turkey's potential to attract foreign investment is much higher than the other competitors, Turkey draws less foreign investment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :