Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye finansal raporlama standartları’nda şerefiye ve gerçeğe uygun değer ilişkisi

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerin yarattığı küreselleşme olgusu, işletmelerin finansal tablolarını gerçeğe uygun değer yaklaşımına göre hazırlamalarına yol açmıştır. Gerçeğe uygun değer, belirlenebilen varlık ve yükümlülükler için aktif bir piyasada oluşan fiyatlara göre belirlenmektedir. ġerefiyenin hesaplanmasında gerçeğe uygun değerden hareket edilmesi, muhasebe literatüründe ve işletmelerin finansal tablolarında önemli yere sahip olan şerefiye kavramının araştırılması ve tartışılmasını gündeme getirmektedir. ġerefiye, işletme birleşmesinde ve işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının arasındaki olumlu farkların izlenmesinde ortaya çıkan finansal tablolarda raporlanması gereken bir değerdir. Çalışmada, gerçeğe uygun değerin şerefiye hesaplanmasındaki önemi ele alınmıştır. Gerçeğe uygun değer kavramına yer verilip, gerçeğe uygun değerin belirlenmesi ve şerefiye açısından önemine değinilmiştir. Ayrıca şerefiye kavramının mahiyeti üzerinde durulup, Vergi Usul Kanunu ve muhasebe sistemi açısından şerefiye incelenmiştir. Gerçeğe uygun değer açısından Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda (TFRS) şerefiye kavramı ele alınmıştır. Bu bağlamda, TFRS 3, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 12, TMS 36 ve TMS 38 açısından şerefiyenin incelenmesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, ġerefiye, Gerçeğe Uygun Değer, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları.

Özet İngilizce :

Globalization, brought by the developments in the communication technologies, requires the preparation of financial statements in accordance with the fair value approach. Fair value emerges pursuant to the prices for identifiable assets and responsibilities in an active market. Using the fair value in the special assessment calculation requires investigating and discussing the concept of special assessment that has an important placein financial statements and in the accounting literature. Reporting of fair value is necessary in the financial statements that emerge in monitoring the business combination and positive differences between acquisition cost of business and net assets calculated with current value of that business. This study examined the importance of fair value in the goodwill calculation. Also the concept of fair value, its calculation and its importance for goodwill were discussed. In addition, this study examined the special assessment in terms of Tax Procedural Law and accounting system. The concept of goodwill was also handled in the Turkey Financial Reporting Standards (TFRS). Within this context, examination of goodwill was conducted in terms of TFRS 3, Turkish Accounting Standard (TAS) 12, TAS 36 and TAS 38.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :