Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye-avrupa birliği ilişkilerinin türk anayasal demokrasisi üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yaygınlaşmakta olan anayasal demokrasi terimi, iktidarın sınırlanmasına ilişkin klasik idealin demokratik devlete uyarlanmış halini ifade etmektedir. Anayasal demokrasi anayasal devletle demokratik devletin bir sentezidir. Bu çerçevede, anayasal demokrasinin amacı, siyasi özgürlüğü garanti etmek üzere, demokratik devleti anayasayla ve anayasalcılığın teknikleriyle sınırlamak şeklinde ifade edilebilir. Türkiye‟nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin, Türkiye‟deki anayasal demokrasi sürecini ciddi anlamda etkilediği düşünülmektedir. Türkiye‟nin Ankara Anlaşması ile başlayan Avrupa Birliği‟ne üyelik süreci, son yıllarda önemli gelişmeler göstermiştir. Bu çalışmada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ekseninde Türk anayasal demokrasinin değişim süreci ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

The concept of constitutional democracy which is increasingly becoming more common represents the adapted version of the classic ideal related to the limitation of power to the democratic government. Constitutional democracy is a synthesis of the constitutional state and democratic state. In this framework, the goal of constitutional democracy can be summarized as limiting the democratic government by the constitution and constitutionalism techniques in a manner that guarantees political freedom. The relationship of Turkey with the European Union has a fundamental dimension that severely affects the process of constitutional democracy. The EU membership process of Turkey that initiated with the Ankara Agreement has shown significant improvements in recent years. In this study, the period of change of Turkish constitutional democracy is evaluated on the basis of Turkey-European Union relationship.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :