Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm lisans öğrencilerinin turizm sektöründe çalışma eğilimleri

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi1, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm öğrenimi gören öğrencilerin turizm sektörüne ilişkin algılarını ve turizm sektöründe çalışmaya yönelik eğilimlerini belirlemektir. Bununla birlikte, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik algılarının ve eğilimlerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini, Türkiye'de bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik algılarının kişisel özelliklerine uygunluk, ekonomik gelir, mesleğin zorluğu, istihdam olanakları ve çevresel faktörlerden etkilendiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin % 49,5'inin çalışma yaşamına turizm sektöründe devam etme yönlü bir eğilim gösterdikleri saptanmıştır. Ayrıca, lisans düzeyinde turizm eğitimi gören öğrencilerin turizm sektörüne yönelik algılarının ve eğilimlerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the perceptions related to tourism sector and working trends in tourism sector of undergraduate tourism students. In addition, the perceptions related to tourism sector and working trends in tourism sector of undergraduate tourism students whether have been differantiated according to socio-demographic characteristics will be determined. The study population consists of the students who undergraduate in the Tourism and Hotel Management Program in Turkey. In this study, quantitative research method was used and research data was collected by questionnaire technique. Data was analyzed using SPSS 18 program. As a result, conformity with personal characteristics, economic income, profession difficulty, employment opportunities, and environmental factors has been affect undergraduate tourism students's perceptions related to tourism sector. Additionally, % 49.5 of students tend to continue their career in the tourism industry. Also, undergraduate tourism students's the perceptions related to tourism sector and working trends in tourism sector have been differantiate according to socio-demographic characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :