Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir müşteri değerinin psikolojik ve sosyolojik boyutu: bireysel ve toplumsal karakter

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

Ekolojik sorunların artması, sürdürülebilirliği tartışmaya açmıştır. Tartışma işletmeler üzerinden yürütülmekte; işletmelerin müşteri değeri yaratırken, etik davranmalarıyla sorunların çözüleceğine inanılmaktadır. Değer kavramını, sürdürülebilirlik açısından sorgulamayan böyle bir yaklaşım, bulunan çözümlerin içselleştirilmesini engellemektedir. İçselleştirme; bireysel karakterle toplumsal karakterin uyumuna bağlıdır. Bu çalışmada değer kavramı, işletme ya da müşteri kazancı açısından değil, sürdürülebilirlik açısından ele alınmakta ve sürdürülebilirliğin hayata geçirilmesinde bireysel karakterin belirleyiciliği tartışılmaktadır. İlerleyen aşamalarda, tıkanma noktasına gelen yaşamsal süreçlerin aşılabilmesi için yeni bir toplumsal projenin incelenmesine gidilmektedir. Sürdürülebilir müşteri değeri bağlamında, örgütlü bir yaşama dayanan yeni toplum projesinin; bir taraftan sürdürülebilirliğe dikkat çekerken diğer taraftan da çözümü yönünde yeni çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The increase in ecological problems has opened sustainability to debate. The debate is being carried through businesses; while businesses create customer value, it is believed that issues can be resolved by behaving ethically. Such an approach which does not question 'value' in terms of sustainability hinders the internalization of resolutions. Internalization depends on the harmony of individual character with the social character. In this study, the concept is dealt with not in terms of business or customer profit but in terms of sustainability, and the decisiveness of individual character in fulfilling sustainability is discussed. In later stages, we move on to studying a new social project in order to surmount the vital processes which have come to the point of blockage. In the context of sustainable customer value, it is thought that a new society project based on an organized life will lay great emphasis on sustainability and at the same time it will lead to new studies in terms of its resolution.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :