Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seçim sistemleri ve uygulamaları

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak.1, Sivas Lisesi2
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

"Bu çalışmada seçim sistemleri teorik ve uygulamalı yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Kavramın işlevi, özellikleri ve öğeleri açıklanmıştır. Dünyada değişik ülkelerde değişik seçim sistemleri uygulanmaktadır. Avrupa Birliği parlamentosu seçimi değişik seçim sistemi uygulayan ülkelerin ortak tek seçim sistemidir. Çünkü burada baraj yoktur. Örneğin iki AB ülkesi farklı seçim sistemi uygulamakla birlikte tek AB parlamentosu seçim sistemini uygulamaktadır. Bunlar arasında barajlı D'Hondt,İmperial Kota,Devredilemeyen tek oy,Hare Kota gelmektedir.Ülkelerin meclislerinin tek veya çift oluşu,partilerin yapısı,demokrasi geçmişleri seçim sistemini etkilemektedir Çalışmanın ikinci bölümünde,Türkiye'de uygulanan seçim sistemi tarihsel çizgide incelenmiş,özellikle Türkiye'de uygulanan seçim sisteminde temel kavramlar verilmiştir.Özellikle çoğunluk, nispi ve yarı nispi temsil ve karma seçim sistemleri kategorisinde incelenmiştir.Son bölümdeyse dünyadaki değişik ülkelerden seçim sistemiyle ilgili örnekler verilmiştir.Bunlar arasında, Kanada, Japonya, Güney Afrika,Fransa, Şili, İsrail, Yunanistan gelmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, election system had been investigated theoritical and emprical aspects.The concept of election system has been defined and the basic principles have been explained.There are a lot of election system from country to country.Those depends on the country political structure.In practice D'Hondt,İmperial Quota,Independaple one vote,Hare Quota are election system.Uni cameral and two cameral parliament structure has important role election system.Political party system and history of democracy has important role also.İn this study second point is Turkey's election system.Turkish election system had investigated historical backgraund.espacially from period Meşrutiyet to 2008.The election system had been examined within majority,semi majority, semi relative and relative representation and mixed election system.About the election system Europen Union parliament system is differnt from other.For example,two member of european union country may be election system but they has some rule about Europen union election.Some countreis election system had been compare with another example, Canada, Chili, Spain, Japan, South Africa, Meksico, İtaly, Greece.

Anahtar kelimeler :

Vote ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :