Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sakarya ilinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebecilerin meslek etiği algılama düzeylerine ilişkin bir araştırma

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bağımsız muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe meslek etiği ile ilgili çeşitli etik kararlar ile ilgili değerlendirmeleri incelenmiştir. Bu kapsamda, Sakarya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarına temel etik durumlarla ilgili senaryoları içeren anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, meslek mensuplarının beklenti doğrultusunda, etik kararlara uygun davranış sergiledikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte çeşitli demografik özellikler bakımından, farklı etik ilkeler ile ilgili görüş farklılıkları olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it is investigated that the evaluations of independent members of accounting profession about various ethical decisions related to the accounting profession ethics. In this context, a questionnaire including the scenarios about the fundamental ethical situations was applied to the accounting professionals in the province of Sakarya. According to there search results, it was determined that the accounting professionals exhibited appropriate behavior to the ethical decisions. However, in terms of various demographic characteristics, it was found to be differences of opinion about the different ethical principles between accounting professionals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :