Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik taciz ve etik algı ilişkisi: sektörel bir araştırma

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; sektörel açıdan çalışanların psikolojik taciz (mobbing) algı düzeyleri ile etik algı düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Örneklemi 254 kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan araştırmada çalışanların etik algı düzeyleri ile psikolojik tacizi algılama düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Fakat sektörel açıdan çalışanların etik algı düzeyleri ile psikolojik taciz algı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur Kamu sektörü çalışanlarının hem psikolojik taciz algı düzeyleri hem de etik algı düzeyleri özel sektör çalışanlarından yüksek çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of study is to investigate the relationship between level of perceived mobbing and the level of perceived ethics in term of sectors. In the research consistency of a sample of 254 private and public sector employees, it has not been found any significant relationship between the level of perceived mobbing and the level of perceived ethics. However in terms of sectors, there is a significant difference between employees' level of perceived mobbing and the level of perceived ethics. The public sector employees' level of perceived mobbing and level of perceived ethics has found considerably higher than private sector employees.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :