Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Paternalizm ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Paternalizm olgusu ataerkillikten türemiş ve kişinin karşısındakini baba gibi koruma ve bunun karşılığında sadakat ve itaat beklediği bir süreç olarak ifade edilmiştir. Paternalizm ile algılanan örgütsel adalet arasında olası bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Paternalizm olgusunun varolduğu bir organizasyonda çalışanların sahip olduğu adalet algısının yüksek olabileceği varsayılmaktadır. Diğer taraftan algılanan örgütsel adaletin yüksek olduğu bir organizasyonda paternalizm eğilimlerinin gözlemlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu noktadan hareketle, araştırma yapılan örneklem üzerinde iki boyutta incelenen paternalizm (çalışanların üstlerine ve işyerine bağlılığı, liderin çalışanların özel hayatına etkisi) ile yine iki boyutta incelenen algılanan örgütsel adalet (işlem ve etkileşim adaleti) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada paternalizm boyutları ile algılanan örgütsel adalet boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The concept of paternalism was derived from patriarchy and connoted as a process that an individual protect the other party like a father and expect loyalty and obedience in return. It is possible to address a potential relationship between paternalism and perceived organizational justice. It is assumed that employee's perceived justice may be high in an organization in which paternalism exists. On the other hand it is possible to observe some paternalism tendencies in an organization in which perceived organizational justice is high. At this point, it was researched the relationship between paternalism analysing at two dimensions (employee's commitment to superordinate and working place, the leader's effect on employee's private life) and perceived organizational justice analysing again at two dimensions (procedural and interactional justice) on researched sample. It was determinated in the research that there are meaningful relationships between dimensions of paternalism and perceived organizational justice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :