Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı imparatorluğunun iktisadi çöküşü ve atatürk dönemi iktisat politikaları

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki uluslar için açık bir pazar haline gelmiştir. Savaşların kaybedilmesi ile ekonomik çöküş başlamış, kapitülasyonlar ve Sanayi Devriminin getirdiği yeniliklere yabancı kalmak da imparatorluğun yıkımını kaçınılmaz kılmıştır. Kapitülasyonlar nedeni ile yabancı sermaye Osmanlı'ya gelerek Osmanlı ekonomisinin temelinden sarsılmasına neden olurken teknolojik geri kalmışlık da ayağa kalkma umutlarını yok etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1920 ve 1922 yılları arasında Kurtuluş mücadelesi verilmiştir. 1923 yılında yeni Türk Devleti kurulduğunda Osmanlı döneminden kalan çok kötü bir ekonomi, miras olarak devralınmıştır.

Özet İngilizce :

In 19th century, Ottoman Empire has become a free market for the European Nations. The economical fall has started with the losses of the wars by the way capitulations and becoming stranger to the innovations that Industry Revolution has brought made the fall of empire ineluctable. Because of capitulations, foreign capital owners has invested on Ottoman market easily and caused a deep destruction on Ottoman economy. By the way, technologic backwardness has destroyed the hope of getting better. Just after the First World War, the struggle of independence has been given between the years of 1920 and 1922. When the foundation of new Turkish government In 1923, a very bad economy has been took over.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :