Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç.Dr., Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
1059
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel kültür ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, betimsel ve ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa il merkezinde görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma evrenden alınan ve 330 kişiden oluşan örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İpek (1999) tarafından geliştirilen ‘Örgüt Kültürü Ölçeği’ ve Brandes (1997) tarafından geliştirilen, Tokgöz ve Yımaz (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Örgütsel Sinizm Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerinin örgüt kültürü algılarının genel olarak orta düzeyde olduğu, örgütsel sinizm algılarının orta düzeyde olduğu ve öğretmenlerin örgüt kültürü algısı ile örgütsel sinizm algısı arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study, which has been carried out to identify the level of the relationship between the organised culture and organised cynicism, was prepared according to the descriptive and correlational scanning model. The universe of the research was made up by the teachers who work in the centre of Sanliurfa. The resarch was experimented on 330 people from the universe ‘Organisational Culture Scale ‘ developed by Ipek (1999) and ‘Organisational Cynicism Scale ‘ developed by Brandes (1997) and translated into Turkish by Tokgoz and Yilmaz (2008) were used in this study. In the end of the study, it was ascertained that teachers’ perception of organisational culture and organisational cynicism are at medium – level in general and there is a positively low correlation between between the perception of organisational culture and organisational cynicism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :