Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonlarda kontrol algılamalarının örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

İş performansının arttırılmasında etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada karar kontrol ve süreç kontrol algılarının çalışanların örgütsel özdeşleşme ve iş performansı üzerindeki etkilerinin bir model yardımıyla incelenmesi yöntemi esas alınmıştır. Çalışmada her bir değişkenin birbiri ile olan ilişkileri ortaya konulan hipotezler vasıtası ile incelenmiş ve modelin uyumluluğu yapısal eşitlik modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren örneklem üzerinde uyumluluk testleri yapılarak modelin hedef örneklem üzerindeki geçerliliği tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışanların süreç kontrol algılarının örgütsel özdeşleşme düzeylerini ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin iş performanslarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Analiz edilen Yapısal eşitlik modelinin uyum indeksleri incelendiğinde modelin kabul edilebilir bir model olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

There are a lot of factors which are effective on increasing the job performance. The present study aims to examine the effects of the perceptions of decision control and process control on employees' organizational identification and job performance via a model. In the study, the relations of all variables with each other are examined through some determined hypothesis and the compatibility of the model is analyzed via structural equation model. The validity of the mentioned model is discussed by applying compatibility tests on an experimental group which belongs to financing sector. As a result, it is determined that process control perception of the employees has an effect on the organizational identification levels, and organizational identification levels give influence over job performances in a positive and meaningful way as well. By examining the compatibility indexes, structural equation model is identified as an acceptable model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :