Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonel etkinliği sağlamanın yeni yolu: simbiyotik liderlik

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Biyoloji kökenli bir terim olan simbiyosis, iki veya daha fazla canlı türünün birlikte yaşaması anlamına gelmektedir. Bu canlılar birbirlerinden karşılıklı fayda sağlayarak varlıklarını sürdürmektedirler. Canlılar arasındaki bu tarz bir ilişki simbiyotik ilişkiye benzetilebilmektedir. Simbiyosis teriminin işletme literatürüne uygulanması ile organizasyonlararası simbiyotik ilişkilere rastlamak mümkün olmuştur. Organizasyonların bu tarz ilişki kurmalarındaki amaç, birbirlerinden karşılıklı fayda sağlayarak rekabet üstünlüğü elde etme girişimleridir. Simbiyotik ilişki kavramı ile birlikte yeni bir liderlik tarzı ortaya çıkmıştır. Bu yeni liderlik tarzı simbiyotik liderlik olarak adlandırılmaktadır. Simbiyotik liderlik tarzı organizasyon üyelerinin kendilerini göstermelerine olanak tanıyarak, organizasyona olan katkılarını artırmalarını teşvik etmektedir. Çalışanların kendilerini göstermesinin yolu, onlara uygun ortamın hazırlanmasıdır. Bu da, çalışanların güçlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla simbiyotik liderlik tarzının benimsendiği organizasyonlarda çalışanların güçlendirildiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Bunun yanında organizasyon bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takımların simbiyotik özellikler gösterdiği vurgulanabilmektedir. Bu çalışmada, simbiyotik ilişkinin organizasyonlardaki önemine değinilecek, simbiyotik liderlik ve simbiyotik ilişkinin takım çalışmasına olan etkisine yer verilecektir.

Özet İngilizce :

Symbiosis, a biology-origin term, means that two or more creatures live together. These creatures survive, providing benefit from each other correlatively. This kind of relationship among creatures is liken to symbiotic relationship. The term of symbiosis with being applied to business literature, it's getting possible to coincide symbiotic relations between organizations. The purpose that the organization's constructing this kind of relationship is their interferences to obtain competitive advantage by providing benefit from each other correlatively. With symbiotic relationship concept, a new leadership style appears. This new leadership style is called symbiotic leadership. Symbiotic leadership style prompts redouble the contributions to the organization by enabling self effacement to the organization members. The way to self effacement of the employees is to be arranged the appropriate environment. This may be possible by empowering employees. Accordingly, it is not false that the employees are getting empowered in the organizations where the symbiotic leadership style is accepted. Furthermore, it may be emphasized that the teams, prolong activities in the organization, displays symbiotic features. In this study, it'll be dealed with the importance of the symbiotic relationship in organizations and given place to the effect on the teamwork of symbiotic leadership and symbiotic relationship.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :