Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Objektif ve subjektif doğal hak arasında meta-normatif ilkeler

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Doğal hakların temellendirilmesi siyaset teorisinde hâlâ önemli bir meseledir. Doğal hakların doğal hukuk ile temellendirildiği söylenebilecek olsa da, bu temellendirmeye ilişkin olarak gelenek içinde iki farklı yaklaşımı ifade etmek üzere klasik doğal hukuka atfen objektif doğal hak ve modern doğal hukuka atfen subjektif doğal hak ayrımı yapılmaktadır. Bugünkü doğal haklar kavramına ilişkin anlayışımızı esas olarak subjektif doğal hak yaklaşımı belirlemiş olmakla birlikte, felsefî temellendirme konusunda ciddi sıkıntıların mevcut olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Belki de bu sıkıntılar sebebiyle, Yirminci Yüzyılın ikinci yarısında doğal hak teorileri gittikçe daha fazla objektif doğal hak veya klasik doğal hukuk zemine yöneldi. Objektif ve subjektif hak yaklaşımları arasında bazı bakımlardan tarihî ve felsefî bir gerilim var olmakla birlikte, doğal haklar için olası en uygun felsefî zemin olarak klasik doğal hukuk yaklaşımı görünmektedir. Son dönemde dikkati çeken doğal hak teorilerinden biri olan Rasmussen ve Den Uyl'ın teorisi Lockeçu doğal haklar ile Aristotelesçi etiği yeni bir formülasyon ile biraraya getirmeyi denemektedir.

Özet İngilizce :

Justifying of natural rights is still an important issue in political theory. Although it might be said that natural rights is founded by natural law, a discrimination is made between objective and subjective natural right -the first references to classical natural law and the second references to modern natural law- to indicate two different approach in the tradition. It is necessary to acknowledge that there are serious questions about philosophical justifying, however, the subjective natural right approach has determined fundamentally our present-day understanding on natural rights concept. In the late Twentieth Century, probably because of these questions, natural rights theories have tended to head towards classical natural law or objective natural right. Although there is the philosophical and historical tension between objective and subjective natural right approaches, it seems like that the classical natural law approach is the most appropriate philosophical foundation to justify natural rights. Rasmussen and Den Uyl's theory which is one of the remarkable theories recently has tried to combine Aristotelian Ethics and Lockean natural rights by a new formulation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :