Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe lisans eğitiminin eğitim sürecinde ve süreç sonrasinda edinilmesinin mukayeseli olarak değerlendirilmesine ilişkin bir uygulama örneği

Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Erzurum1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de muhasebe lisans eğitimi lisans eğitimi esnasında fakültelerde, lisans eğitimi sonrasında ise KPSS A kurslarında verilmektedir. Muhasebe lisans eğitiminin eğitim sürecinde fakültelerde ve eğitim süreci sonrasında KPSS A kurslarında verilmesinin değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, kıyaslama faktörleri olarak başarı ve verimlilik etkenleri ile öğretim elemanları nitelikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde belirlenen KPSS A kursu öğrencilerine, tam sayım yöntemiyle anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre muhasebe eğitimine etki eden başarı ve verimlilik faktörleri açısından önemli düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca, fakülte ve KPSS A kursu faktörlerin ortalama değerleri ve standart sapma değerleri fakülte eğitiminin daha iyi düzeyde olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Accounting graduate education is trained at the faculties during the graduate process and at the KPSS A courses after this process in Turkey. In this study that aims evaluation of the accounting graduate training at the faculties during the graduate process and then at the KPSS A courses, success and efficiency factors and lecturer’s charecteristics have been used as comparative factors. For this purpose, questionnaires have been made for the KPSS A courses’ students in Turkey’s three different regions with the complete census method. Acccording to application results, there is differences on the significant level between success and efficiency factors and lecturers’ charectericticses . In addition that education factors’ means and standard deviations defined faculties’ education is better than KPSS A courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :