Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevduat sigorta sistemi ve bankacilik sektöründe rekabet üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Bartın1 Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Bartın2
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Mevduat sigortası, bankanın iflası sonucu doğabilecek hak kayıplarına karşı tasarruf sahiplerinin mevduatlarının bir kısmının veya tamamının özel sektör veya devlet güvencesi altına alınmasıdır. Mevduat sigorta sistemi modern anlamda ilk kez 1929 Büyük Buhran’dan sonra ABD’de ortaya çıkmış ve buradan diğer ülkelere yayılmak suretiyle çok farklı şekillerde uygulanmıştır. Ülkemizde ise 1933 yılında uygulanmaya başlanmış günümüze kadar muhtelif şekillerde varlığını devam ettirmiştir. Bankacılık ve finans sistemi açısından bakıldığında mevduat sigorta sistemi çeşitli avantajları ve dezavantajları bünyesinde barındırır. Mevduat sigorta sisteminin üstlendiği fonksiyonlar finansal piyasalardaki rekabet üzerine oldukça etkilidir. Çalışmada mevduat sigorta sisteminin farklı ülke uygulamaları incelenmiş, sistemin bankacılık sektöründeki rekabet üzerine etkileri tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Deposit insurance is a protection provided by government or a private agency to depositors against risk of loss arising from failure of a bank.. In the modern sense, deposit insurance for the first time emerged in the United States following the Great Depression of 1929 and spread in many different ways. In our country deposit insurance had started to be implemented in 1933 and it has maintained its presence in various ways to the present day. From the perspective of the banking and financial system, the deposit insurance system incorporates several advantages and disadvantages. Functions of the deposit insurance system is quite effective on competition in financial markets. In the study, in different countries practices of deposit insurance system is examined and the system's impact on competition in the banking sector are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :