Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maddi olmayan duran varliklarin değerleme ve finansal tablolarda sunum esaslari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç.Dr., Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F İşletme Bölümü, Niğde1, Arş.Gör.,Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Niğde2
Görüntülenme :
873
DOI :
Özet Türkçe :

Maddi olmayan duran varlıkların işletme varlıkları içindeki artan miktarı bu varlıkların değerlemesi ve finansal tablolarda sunumunu finansal bilgi kullanıcıları açısından çok önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada muhasebenin en zor ve karmaşık konularından biri olan maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi ve finansal tablolarda sunum konusu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları bakış açılarına göre incelenmiştir. Bu kapsamda maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, finansal tablolarda sunumu ve itfası konularında ilişkili düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, finansal tablolarda sunumu ve itfasında TMS 38 ile KOBİ TFRS Bölüm 18’in önemli ölçüde birbirleri ile örtüştüğü, ancak söz konusu Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nda yer alan yaklaşımların MSUGT ile VUK’taki yaklaşımlardan önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The increasing proportional amount of intangible assets in total assets developed the significance of measuring and presentation of intangible assets on financial statements for financial information clients. As one of the most sophisticated topics of accounting, this paper studies measuring and presenting the intangible assets in viewpoint of the Communique of Accounting Application System (CAAS), Tax Procedure Law (TPL) and Accounting/Financial Reporting Standards. Nevertheless valuation, presentation and amortization of intangible assets are comprehensively discussed with the regulations similarities and dissimilarities. The results of this paper indicate that Turkish Accounting Standards 38 and Turkish Financial Reports Standards for Small and Medium sized Enterprises section 18 strongly coincides. However the approach of Accounting/ Financial standards differs than CAAS, TPL.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :