Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liberal iktisadi düşüncede devlet

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE İktisat Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Devletin iktisadi hayat içindeki yeri ve rolü ve bunların yapısal sınırlarının nasıl tayin edileceği iktisadın en eski tartıĢma konularından birisini oluĢturmaktadır. Bu makale; liberal düĢüncede devletin ekonomik hayat içindeki yerini ve rolünü, liberalizmin iktisadi boyutu ile sınırlı tutmak kaydıyla incelemeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The place and role of the state in economic life and the issue of how to determine its structural limits constitute one of the oldest subject of discussion in economics. This paper seeks to examine the role of the state in economic life according to liberal thinking, with a special emphasis on its economic aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :