Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal teori ve işletmelerin kurumsallaşması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme çevre ilişkisini açıklayan kurumsal teori ile ilgili yapılan çok araştırma olmasına rağmen işletmelerin nasıl kurumsallaşacağı somut olarak ortaya konmamıştır. Keşifsel bir araştırma olan bu makale ile bu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. Kurumsallaşma işletmelerin çevresel aktörlerle etkileşimi ile birlikte bilinçsel, düzenleyici ve normatif baskılar sonucunda kararlarını, eylemlerini, süreçlerini ve yapılarını bu baskılara cevap vermek amacıyla yapılandırmaları ve geliştirmeleridir. Bunu yaparak işletmeler kaynaklarını artırmayı, dengeye ulaşmayı ve korumayı, çevreye uyum sağlamayı ve meşrulaşmayı amaçlamaktadırlar. İşletmeler formalleşmeyi sağlayarak, işletme eylem ve kararlarında tutarlılık oluşturarak, güçlü bir örgüt kültürü geliştirerek, hesap verebilir olarak ve profesyonelleşerek kurumsallaşmaktadır. Böylece yaşamlarını sürdürebilmekte ve rekabet avantajı elde edebilmektedirler

Özet İngilizce :

Institutional theory, one of the main theories that examine the interactions between an organization and its environment, explains the reasons why organizations are institutionalizing. Researchers have done many surveys related to this theory. However, they haven't put forward any abstract propositions on how organizations might institutionalize. This literature survey aims to fill this void. Due to the interactions with their environments, organizations are exposed to three main pressures: cognitive, regulative, and normative. In order to respond to these pressures, managers are making decisions to adapt their behaviors and restructuring and improve their processes and structures. In doing so, managers desire to increase their resources, reach stability, adapt to their environment and achieve legitimacy. To reach these goals which are extremely important to survive and gain a competitive advantage, organizations institutionalize by formalization, professionalization, consistency, accountability, and strong organizational culture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :