Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve çevreye ilişkin farklı yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok açıdan farklı anlamları içinde barındıran küreselleşme olgusu, küresel çevre değişimi ve bu bağlamda gelişen ekonomik, politik, sosyolojik, yerel ve ulusüstü ilişkilerin incelenmesinde en kritik rolü oynamaktadır. 21. yy ekonomik atılımlarıyla büyük bir ivme kazanan küreselleşme hareketi, serbest pazarcı ve bu pazarların işlerliğini sağlamlaştıracak kurumsalcı yaklaşımlarca benimsenirken, biyo-çevreci ve sosyo-çevreci yaklaşımlarca istenmeyen ve doğal dengeleri bozan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşme özellikle de çevreyi de içine alan bir söylem olduğundan kendisine dair farklı yorumların bulunması kaçınılmazdır. Çalışmanın amacı, farklı bakış açılarını ve yorumları genel bir çatı altında değerlendirip kapsamlı bir sentez üreterek günümüz çevresel problemlerine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve genel bir sınıflandırma dâhilinde küreselleşme ve çevre ilişkisini irdelemektir.

Özet İngilizce :

The phenomenon of globalization including many meanings in terms of various aspects plays the most critical role in assessing climate change; economical, political, sociological, local and supranational relations that come forward within this context. The globalization movement, which has gained high speed through the economical leaps of the 21st century, has been adopted by the free market liberals and institutionalists while it is seen by bioenvironmentalists and socioenvironmentalists as a process which is undesired and disrupts natural balances. As globalization is a discourse that involves particularly the environment, it is inevitable to come across different interpretations of it. The aim of the study is to evaluate the different perspectives and interpretations and form a new perspective towards modern environmental problems by way of making a synthesis and assess the relation between globalization and environment under a general framework.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :