Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde kentlerin markalaşması ve “marka kentler”

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, küreselleşme sürecinde kentlerin markalaşmasını ve bu doğrultuda marka kentleri inceleme amacını taşımaktadır. Son yıllarda, dünyada yaşanan önemli siyasal ve teknolojik gelişmeler, yeni kavramsal tartışmaları doğurmuştur. Bu kavramlardan biri de, teknolojik değişimi yaşamış gelişmiş ülkeler etrafında gelişen "küreselleşme" kavramıdır. Günümüzde, küreselleşme sürecinin ekonomik ve toplumsal vizyonunda kentsel sorunlara çözüm arayışları giderek artan bir öneme sahiptir. Bu yaklaşımın en son açılımını oluşturan marka kent incelemelerinde, kent kimliği, kentsel yenileme ve kentsel tanıtım politikaları vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, küreselleşme sürecinde kentin markalaşması temelinde sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler irdelenecektir. Küresel süreç içinde dönüşerek gelişme uğraşında olan marka kentler tartışılacaktır. Çalışma, konu ile ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is intended to examine the branding cities and in this context the brand cities on the globalization process. In recent years, important political and technological developments in the world, has led to new conceptual debates. One of these concepts is "globalization" which was improved around developed and lived technological change countries. Today, the search of solutions to urban problems via economic and social vision of the globalization process is getting increasingly important. The analysis of brand city which creates the most recent initiative of this approach points urban identity, urban renewal and urban promotion policies. In this study, social, economic and cultural changes will be discussed in the process of globalization, based on the nature of the city's branded. The brand cities will be discussed which effort transform to be development. The study is based on the method of screening relevant resources on the subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :