Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik - neo klasik dönüşüm süreci: “yeni kamu yönetimi”

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

21. Yüzyılda hemen hemen bütün gelişmiş dünya ülkelerinde yaşanan en önemli olgu geçmiş dönemlerle kıyaslamayacak ölçüde gerçekleşen değişim ve dönüşüm mefhumudur. Özellikle ekonomik ve teknolojik alanlarda baş döndürücü hızla gerçekleşen değişim toplumun diğer alanlarını da etkilemektedir. Değişimden etkilenen alanlardan bir tanesi de devletlerin yönetim yapılarıdır. Dünya çapında yaşanan ekonomik krizlerin ortaya çıkarmış olduğu tabloda tartışmalar özellikle devletin yapısı ve rolleri üzerinde olmuştur. Bu bağlamda kimi dönemlerde devletin piyasaya bizzat müdahale etmesinin faziletleri üzerinde durulurken kimi zamanlarda da bu yaklaşımın tam tersine devletin piyasaya hiç karışmaması gerektiği savunulmuştur. 1970'lerden sonra bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz bu konuyu yeniden gündeme taşımış ve yeniden liberal düşünceler çerçevesinde devletin örgütlenmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Neo liberal ekonomik görüşlere uygun olarak devlet yeniden tanımlanmış ve dünyanın gelişmiş ülkeleri reform adıyla bir çok düzenlemeler yapmışlardır. Zaman zaman Reaganizm, Thatcherizm ve ülkemizde Özalizm diye adlandırılan uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan düzenlemelerde klasik model eleştirilmiş ve devlet yönetiminde yeni kamu yönetimi (New Public Management) yaklaşım benimsenmiştir. Bu çalışmada da yeni kamu yönetimi olarak isimlendirilen yaklaşım üzerinde durulmaktadır. Yaklaşımın ortaya çıkışındaki ekonomik, sosyal, siyasal ve teknik etmenler incelenip Türkiye'de bu konuda yapılan yeni düzenlemeler belirtilmektedir. Küreselleşme olgusu çerçevesinde kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesinin yöntemleri değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

In 21 th century, one of the most important phenomenon which was observed in all developed countries was the transformation that completely differed from previous times. Especially, the fast change seen in economic and technological areas influence the other segments of society. One of the areas that was most impacted has been the administrative structure of the state. In the scene created by the global economic crysis the debate concentrated on the structure and the functions of the state. Accordingly its suggested that the state intervention to the market is necassary in some periods or not necessary in the others. The global economic crysis occured during the 1970s carried this subject to the agenda and the need for the organization of the state according to the liberal economik framework was emphasized. Hence the state was redefined based on the neo liberal economic policies and the developed nations have reformed their administrative structure. Sometimes policies known Reaganism, Thatcherism and Ozalism in Turkey were implemented. In these reforms the classical model was critisized and the new public management approach in public administration was adopted. In this study, it is focused on the new public management. The economic, social, political and technical factors led to the new public management were examined and the new regulations in Turkey were indicated. The methods of the effective and afficent provision of public services are evaluated with in the scobe of globalization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :