Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent yönetimi bağlaminda kent konseyinin işlevleri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü, Şanlıurfa1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Kent konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması ve katılımcı demokrasiyi esas alan bir oluşumdur. Kent konseyinin yapısı ve çalışma yöntemi bir kentten diğerine farklılık göstermekle birlikte, kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek, kent yönetimine yardımcı olur ve kentin gelişimine önemli katkılar sunar. Bu çalışmada, hem daha yaşanılabilir bir kent için hem de kentin gelişimi açısından bir bütünün parçası olarak değerlendirilebileceği katılım ve yönetişim, kentin hak ve hukukunun korunması ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi incelenerek, kent konseyinin bu konularda ne kadar etkili olduğu veya olmadığı irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

City council is an institution trying to develop awareness of citizenship, to protect city rights and interests, and foster participatory democracy in collaboration with central administration, local administration, and public professional establishments and civil society. Although structure of city council difference from city to city, it helps to city administration and contribute to the development of city by bringing stakeholders together. This study tries to evaluate whether city council has any impact or not on protecting city rights, developing citizentry awareness, participatory democracy, and governance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :