Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent ve suç üzerine kavramsal bir çerçeve

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, ĠĠBF, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Kentler tarih boyunca suçla birlikte anılmıştır. Heterojen ve kalabalık yapısı, sosyal kontrolün zayıf oluşu, zenginlik ve servetin kaynağı oluşu kentleri suç işlemek için cazip alanlar haline getirmektedir. Diğer taraftan, güvenli bir kent kentsel gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Bir kentte yaşayanların, can ve mal güvenliğinden yoksun olmaları durumunda, o kentte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam ortamından söz edilemez. Kent ve suç kavramlarının ele alındığı çalışmada, öncelikle kent ve suç kavramları arasındaki ilişkinin teorik boyutu ele alınacak, kentleşmenin suça etkisi, suça karşı duyulan korku ve bu korkunun kentsel yaşam kalitesi üzerindeki sonuçları ile kentteki marjinal alanların (gecekondu ve çöküntü alanları) suçla ilişkisi incelenecektir. Çalışmada amaç kent ve suç kavramları üzerinden bir analiz yaparak, ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bu alandaki çalışmalar için bir çerçeve çizmektir.

Özet İngilizce :

Cities have always been remembered notoriously with crime throughout history. The cities become tempting areas to commit crimes as they have a heterogeneous and congested structure; there is poor social control in the cities; and they are the source of wealth and affluence. On the other hand, a safe city is the basis for the urban development. We cannot talk about a peaceful and healthy living environment in a city where the inhabitants are deprived of security of life and property. In this study that focuses on the concepts of city and crime, first of all, the theoretical dimension of the relationship between the concepts of city and crime will be discussed, and then the impact of urbanization on crime, the fear of crime, and the consequences of this fear over the urban life quality, as well as the relationship of the marginal areas (squatter and slum areas) in the city with crime will be examined. The goal of this study is to draw a framework for the researches in this field, which has recently started to develop in our country, by making an analysis over the concepts of city and crime.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :