Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kapsamli kâr (zarar): raporlama yöntemi tercihleri ve finansal performansin raporlanmasina etkisi üzerine bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr., Bozok Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kapsamlı kârı (zararı) raporlamada hangi raporlama yöntemlerinin tercih edildiği, kapsamlı kârın (zararın) finansal performansın raporlanmasına etkisinin ne olduğu ile finansal kuruluşlar ve diğer şirketler arasında farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Frekans analizinin kullanıldığı çalışmada ulaşılan önemli sonuçlar şunlardır: Borsa İstanbul’a kayıtlı kapsamlı kâr (zarar) raporlayan halka açık şirketlerce diğer kapsamlı kâr (zarar) kalemlerinin vergisel etkiler dikkate alınmadan önceki tutarla raporlanması daha çok tercih edilmektedir. Şirketlerin yaklaşık yarısında kapsamlı kârın (zararın) finansal performansın raporlanması üzerine etkisi önemli olup bu etki daha çok pozitiftir. En büyük ağırlığa sahip kalem yabancı para çevrim farklarındaki değişimdir. Finansal kuruluşlar ve diğer şirketler arasında kapsamlı kârı (zararı) raporlama yöntemi tercihleri, kapsamlı kârın (zararın) finansal performansın raporlanmasına etkisinin yönü ve en büyük ağırlığa sahip diğer kapsamlı kâr (zarar) kalemi açısından farklılıklar bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

This study’s purpose is to examine which methods are the comprehensive income (loss) for reporting being preferred, what is its effect on financial performance reporting, and whether there is a difference between financial institutions and other companies. In this study used the frequency analysis, significant results obtained as follows: The publicly-held companies listed on the Borsa Istanbul and also reporting comprehensive income (loss) more preferred the reporting of other comprehensive income (loss) items before related tax effects. The effect of comprehensive income (loss) on financial performance reporting is significant and this effect is more positive in approximately half of the companies. The greatest weighted item is the change in foreign currency translation adjustments. There are differences between financial institutions and other companies in terms of the reporting method preferences of comprehensive income (loss), the direction of its effect on financial performance reporting and the greatest weighted other comprehensive income (loss) item.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :