Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: bir alan araştırmasının bulguları

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniv., İktisadi ve İdari Bil. Fak.1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Krizle birlikte yükselen işsizliğin, gündemin ilk sırasına yerleştiği Türkiye'de üniversiteli gençler, bireysel geleceklerine ve toplumun yarınlarına ne ölçüde güven duyuyor? Gençlerin gelecek kaygıları ile cinsiyet, ailenin ortalama gelir düzeyi gibi değişkenler arasında nasıl bir ilişki var? Makalede bu sorular, Mayıs 2009'da Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir alan araştırmasının bulgularına dayanarak değerlendirilmektedir. Bulgulara göre gençlerin %48,6'sı bireysel gelecekleri konusunda kaygılıdır; %58'i Türkiye'nin geleceğine güven duymamaktadır; %81'i işsizlikle mücadelenin devletin ödevi olduğunu düşünmekte; ancak sadece %24'ü, işsiz kaldığında devletten destek bulacağına inanmaktadır. Cinsiyetin ve ailenin sosyo-ekonomik durumunun, gençlerin gelecek umutları üzerinde belirleyici rolü olması, başka faktörlerin yanında istihdam alanında fırsat eşitliği sağlamaya yönelik kamusal hizmetlerin zayıflığı ile de ilişkilidir.

Özet İngilizce :

In Turkey, where swiftly increasing unemployment and in particular unemployment of educated young have reached to the top of Turkish social agenda, how much do college youth trust in future of themselves and their countries? What is the relationship between the anxieties of youth for their future and the variables such as gender and income level? The subject of the article is to evaluate these questions based on the findings of a field study held in May 2009 with a sample of 815 subjects from Akdeniz University. According to the findings, 48,6% of the young have serious fear for their individual future; 58% don't trust at Turkey's future. 81% of young think that a fight against unemployment is the state's obligation but only 24% believe that they will get state support if unemployment and other social risks are encountered. These findings indicate that it is imperative to determine a feasible youth employment strategy to reduce the unemployment of the educated young individuals through necessary economic and social policy modifications at related institutional levels as soon as possible.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :