Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisat politikalarında zorunlu borçlanmadan zorunlu tasarrufa: varlık vergisi tartışmaları

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu harcamalarının finansmanında en sağlıklı yöntem vergilerdir. Vergiler, gelir, harcama ve servet üzerinden alınmaktadır. Ġkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye‟de, savaş nedeniyle bozulan ekonomik yapıyı düzeltmek amacıyla yürürlüğe konulan Varlık Vergisi, savaş nedeniyle artan kamu harcamalarını finanse ettiği gerekçesiyle bir vergi olarak düşünülebilir. Ancak, geçmiş dönemlerde uygulanan belki hiçbir vergi, Varlık Vergisi kadar tartışılmadı. Mali literatürün uç noktalarının, spesifik örneğini temsil eden bu vergi, bir çok çalışmaya konu oldu. Bu çalışmada ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri nedeniyle; siyasette, ekonomide ve akademik çevrelerde sıkça üzerinde durulan Varlık Vergisi ile ilgili tartışmalar incelenmektedir.

Özet İngilizce :

The healthiest method in financing public spending is taxes. Taxes are collected on income, spending and property. Property tax, which was put into effect in Turkey to improve the economic structure that was ruined because of the war during the Second World War period, can be regarded as a tax since it financed public spending that increased due to war. However, most probably none of the taxes collected in the past had been in discussion as Property Tax. This tax, which represents a specific sample of the end points of financial literature, has been subject to many studies. This study examines the discussions related to Property Tax, which is frequently mentioned in politics, economy and academia because of its economic, social and political impacts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :