Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerde kurala dayalı para politikasının etkinliği enflasyon hedeflemesi stratejisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü1, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D2
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Monetaristlerin savunduğu kurala dayalı para politikası araçlarından birisi olan enflasyon hedefleme stratejisi 1990'lardan itibaren öncelikli olarak gelişmiş ülkelerde ardından da gelişmekte olan ülkelerde kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki güçlü ekonomik altyapı nedeniyle enflasyon hedefleme stratejisinin kısmen başarılı olduğu kabul edilmekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerin karmaşık idari, mali ve siyasi bir yapıya sahip olmaları nedeniyle enflasyon hedeflemesi stratejisinin uygulanması konusunda genel bir değerlendirme yapılması güçleşmektedir. Fakat genel olarak şunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ülkeler enflasyon hedeflemesi konusunda öngörülen koşulları açık bir şekilde yerine getirmekten uzaktırlar.

Özet İngilizce :

Inflation targeting strategy, which is one of the monetary policy instruments based on principle that monetarists advocate, has been applied step by step firstly in developed countries later in developing countries beginning from 1990's. It can be acknowledged that inflation targeting strategy is partially successful because of strong economic substructure in developed countries, and it is hard to make a general evaluation about application of inflation targeting strategy because of complicated administrative, financial and political structures in developing countries. But in general it will be not wrong to say that: These countries are clearly far away from carrying out predicted conditions about inflation targeting strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :