Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Foucault ve agamben’de dispozitif kavrami ve iktisat

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, İktisat Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, pozitif iktisadın güncel sorunlar karşısında yetersiz kalması ve bu bağlamda formalizme yönelişi olgusunu iktisadın özüne ilişkin değişimde aramak amaçlanmaktadır. Gerçekliği anlama misyonu ile yola çıkmış olan iktisat, günümüzde gerçekliği kurgulamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda Foucault ve Agamben’in kullandıkları dispozitif kavramı ve iktisadın bir dispozitif olmasına dair fikirleri aydınlatıcı olacaktır. Foucault iktisadi analizin ve homo economicus’un özneyi tasvir eden bir tipolojiden, bireyi özneleştiren bir dispozitife dönüşümünü sorunsallaştırmakta; Agamben ise dispozitif kavramının soykütüksel analizini yaparken, oikonomia’nın iktidar ilişkilerinin kapsamında değerlendirilebileceğini irdelemektedir. İktisadın bir dispozitif olarak kabul edilmesi halinde, tüm zaman ve mekanlarda geçerli evrensel bir gerçeklik olduğu iddiası sarsılacak, zamanın ve mekanın yönetimiyle ilgili olduğu ortaya çıkacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to search, in the transformation of the economics’essence, the phenomenon of the orientation towards formalism in the context of the inadequacy of positive economics in front of current problems. Economics, which set out the mission of understanding the reality, today aims to construct it. In this context, Foucault’s and Agamben’s ideas on dispositif and economics as a dispositif will be illuminating. While Foucault problematizes the economic analysis and the transformation of the homo economicus from a typology portraying the subject to a dispositif subjectifying the individual; Agamben asserted that oikonomia was always in the scope of power relations. If we accept economics as a dispositif, the claim that economics is a universal truth which is valid through time and space will be shaken, and will be related to the government of time and space.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :