Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal piyasa etkinliği: s&p 500 üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal etkinlik kavramı bilgi çağına girilmesiyle birlikte yatırımcılar arasında günden güne önem kazanmaktadır. Yatırımcılar geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini öngörümlemekte, gelecekteki getiri dağılımlarını bu şekilde tahminlemeye çalışmaktadırlar. Bununla birlikte denetim ve gözetim otoriteri de piyasadaki etkinlik düzeyine önem vermekte, özellikle gelişmekte olan borsalarda bu yönlü çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu çalışmada gelişmiş bir ülke niteliğindeki ABD'de hesaplanan S&P500 endeksine ait haftalık getiri serileri üzerinden etkinlik testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar; S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin rassal yürüyüş hipotezine uygun olarak hareket ettiği başka bir ifadeyle piyasanın zayıf formda etkin olduğunu göstermekle birlikte sözkonusu endekse dahil hisselerin fiyatlarının tamamen geçmiş dönem fiyat hareketlerinden bağımsız olduğunu ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

The concept of financial efficiency has been becoming important between investors day by day, by means of entering the information age. Investors foresee future price movements based on past price movements and they try to predict the future income distribution in this way. Nonetheless, authoritarian of auditing and supervision emphasizes on the efficiency level at the market; especially, in emerging stock exchanges this kinds of studies have been gaining importance. In this study, efficiency tests were performed over weekly return series belonging to S&P 500 index that were calculated in a developed country USA. The result that were obtained express that the shares in the S&P 500 index act in accordance with random walking hypothesis; in other words, besides showing the efficiency of market in the weak form they express that the prices of the shares in the S&P 500 index are completely independent from the past price movements.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :