Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal krizlerin işletmelerin finansman kararlarına etkileri: imkb’de işlem gören işletmeler üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Ünv. Bucak Z. Tolunay Uyg. Tek. İşl. Y.O.1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal krizler, yaşandığı her ülkede olumsuz sonuçlar doğuran ve etkilerini diğer ülkelere de bulaştırabilen istenmeyen durumlardır. Dünya üzerinde her ülkede değişik dönemlerde etkili olan krizler, global etki oluşturdukları zaman sonuçları daha da kötü izler bırakabilmektedir. 1929 ekonomik buhranından sonra tüm dünya ülkelerini olumsuz etkileyen ve hala etkileri devam eden önemli krizlerden birisi de 2008 krizidir. Kendine has krizlerden belirli dönemlerde etkilenen Türkiye de 2008 krizinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu çalışmada; reel kesimin yaşanan krizlerden finansal yapılarının oluşumu açısından hangi yönde etkilendiğini belirlemek amacıyla, İMKB'de 1992 yılından 2009 yılına kadar sürekli olarak işlem gören şirketlerin finansal yapıları incelenmiştir. İnceleme sonucunda; işletmelerin finansal yapılarının ve buna bağlı olarak finansman kararlarının Nisan 1994, Kasım 2000, Şubat 2001 ve 2008 global krizinden hangi yönde etkilendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda kriz dönemlerinde işletmelerin borçlanma eğilimlerinin arttığı ancak bu eğilimin uzun vadeli borçlanma şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca özellikle 2002 sonrası işletmelerin kısa vadeli borçlanmadan ziyade uzun vadeli finansman politikaları izledikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

Financial crises are undesired situations which cause unfavorable results in every country it is experienced and it may also affects the other countries. Crises, which appear at different times in each country in the world, may have worse results when they cause global effect. The crisis of 2008 is one of the important crises which have affected all countries of the world negatively after 1929 economic crisis and still have lasting effects. Turkey, which was affected from specific crises at different periods, has also been influenced negatively from the crisis of 2008. In this research, financial structure of the companies which were dealt continuously from 1992 to 2009 in IMKB is analyzed to find out in which aspect real sector was affected from encountered crises in terms of their formation of financial structures. As a result of this, the research results about in what way financial structures of enterprises and, accordingly, the financing decisions are affected from the crises of April 1994, November 2000, February 2001 and 2008 are given. At the end of the reseach, it was found that companies' tendency towards loan increased at crisis periods, however, this tendency was towards long term loans. In addition, especially after 2002, companies followed long term financing policies rather than short term loans.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :