Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eşitsizliği derinleştiren bir süreç olarak küreselleşme ve yoksulluk

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü2, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
Görüntülenme :
754
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme söylemlerinin artarak yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında, global ölçekte ekonomik, kültürel ve siyasal düzeylerde dönüşüm ve yeniden yapılanmaların yaşandığı tartışılmaktadır. Neo-liberal politikaların yaygın uygulama alanı bulduğu yüzyılımızın son çeyreğinde gerçekten de, dünyanın en zengin ve en fakir ülkeleri arasındaki gelir uçurumunun giderek açıldığı, konu ile ilgili rakamlara bakıldığında açıkça gözlenebilen bir durumdur. Küreselleşmenin, azgelişmiş ve/veya gelişmekte olan birçok ülkenin ve özellikle bu ülkelerde yaşayan dar gelirli/yoksul kesimlerin aleyhine çalıştığı, çevresel sorunların küresel boyutlarda olduğu küresel ekonomide istikrarı sağlayamadığı, söz konusu sürecin kötü şekilde idare edilmesi ile yoksulluğun arttığı açıkça görülmektedir. Küreselleşme ile yoksulluk arasındaki ilintinin nedenleri bu noktalarda oldukça önem taşımaktadır. Çalışmada farklı görüşler ışığında küreselleşme kavramının analizi ve çerçevesi çizildikten sonra küreselleşmenin tarihsel gelişimine özgün koşullar da dikkate alınarak değinilecek ardından özellikle geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme sürecini hızlandıran faktörler üzerinde durulacak tüm bu bilgiler üzerine küreselleşme ve yoksulluk arasındaki bağlantı kurularak küreselleşmenin yoksulluk üzerine etkilerine dikkat çekilerek çıkarımlara ulaşılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

While globalization discourses are increasing nowadays, the debates have centered on transformation and re-structuring of economy, culture and politics in global perspective. As the neo-liberal policies have widely been implemented at the last quarter of the century, the figures and numbers on the issue have revealed that disparities of income between the richest and poorest countries have been accelerated in the world. It is obvious that globalization has been operating to the disadvantage of various underdeveloped and/or developing countries and especially low income/poor groups within these countries and that the environmental problems have also become global and globalization has failed to bring stability to the global economy and that mismanagement of the globalization process has triggered poverty. The reasons behind the relation between globalization and poverty gain importance considering these aspects. After analyzing and framing globalization through benefiting from various points of view, this study would examine particular conditions related with historical development of globalization. Specific emphasis will be devoted to the factors that have triggered globalization process especially at the last quarter of the century. After presenting these data, the study would not only link poverty to globalization but also draw attention to probable effects of globalization to poverty.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :