Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzincan ünversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin yetkinliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Etkin işe alma, eğitim, koçluk ve ödüllendirme gibi süreçlerle işletmeye kazandırılan insan kaynakları yetkinlikleri, işletmenin stratejik gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak yetkinlik kavramının tanımı ile ilgili tam bir uzlaşı olmadığından hem kuramsal hem de deneysel alanda tartışmalar sürmektedir. Literatür araştırmasına göre yetkinlikler, kişisel özelliklerden işteki davranışlara kadar hemen her şeyi içermektedir. Araştırmanın dayandırıldığı yetkinlik kavramı, söz konusu alanla ilgili bilgi, beceri ve yeteneklerin bir kümesi olarak ele alınmaktadır. Kuramsal bilgilere dayalı olarak yapılan araştırma kısmında Erzincan Üniversitesi İİBF‟de okuyan 146 öğrenciye anket uygulanmış, öğrencilerin yetkinlikleri, gelişimlerine etki eden faktörler ve bunların öğrencilerin cinsiyet, yaş, okudukları bölüm gibi kişisel bilgilerine göre farklılıkları incelenmiştir. Elde edilen sonuçların öğrencilerin zayıf yanlarını görmeleri ve bunları güçlendirmeleri noktasında hem kendilerine hem de öğretim elemanlarına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Well-developed competencies help an organization align its strategic development, using various human resources processes such as effective recruiting, training, coaching, and rewarding. The lack of consensus about the definition of a competency means that competency-related discussions have as well as theoretical and empirical actuality. Review of the literature suggests that competencies range from personal traits to work behaviors, and include everything in between. The study design is based on competence defined as a cluster of related knowledge, skills, and abilities. The empirical research is based on theoretical background and presets investigation of student‟s competencies, developing factors, and differences according to students‟ gender, age, branch etc. The sample of the survey is 146 students attending the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Erzincan University. The results could be useful for professors teaching students and for every person identifying their week sides and necessity to develop competency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :