Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim-siyasal eğilim ilişkisi: mersin örneği

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim, bireylerin siyasal bilinç düzeylerini arttırarak, onların siyasal tercihlerini oluşturmalarına katkıda bulunur. Böylece eğitim, hem bireylerin siyasete daha aktif katılımını sağlayan etkenlerden biri olurken, hem de bireylerin siyasal görüşlerinin oluşmasında çok önemli görevler üstlenmektedir. Bu nedenle de bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe, siyasal tercihlerinde değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunda, eğitim seviyesi düşükken bireylerin, oy verme davranışı hariç, siyasete daha az katıldıkları ve daha çok muhafazakar ve sağ partileri destekledikleri, bireylerin eğitim seviyelerinin yükselmesiyle bu defa hem siyasete daha yoğun katıldıkları ve hem de tercih değiştirerek, daha çok sol ve sosyal demokrat partilere oy verdikleri görülmektedir. Mersin ölçeğinde yaptığımız çalışmada da bu anlatılanlara uygun bir sonucun çıktığını söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

Education has been considered as one of the significant factors that has effects on political activities of individual, such as informing them about political issues, developing their political consciousness, increasing their political participation and forming/changing their political preferences. Most of the researches carried out concerning the relationship have found and argued that individuals with low levels of education, except voting behavior, participates politics less and support mostly conservative and right-wing political parties. The raise of the educational levels on the other hand increases their political participation and changes their political preferences, and then they vote for left and social democratic parties. The research carried out in the case of Mersin in this study has confirmed the similar findings concerning the relationship between education and voting behavior motioned above.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :