Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasinin bir önkoşulu olarak kamusal alan ve türkiye’de kamusal alan algısı

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Özel ve kamusal alan kavram çiftinin tarihsel olarak ortaya çıkışı Antik çağa kadar gitmektedir. Özellikle 1980‟lerden sonra söz konusu kavram çiftine farklı boyutlardan bakılmış ve farklı yorumlar yapılmıştır. Kamusal alan, devletin gücünün kullanıldığı yerleri ifade eden "kamu erkinin (otoritesinin) alanı mıdır, kişinin özel hayatı haricinde, devletle ve diğer yurttaşlarla olan ilişkilerinin düzenlendiği bir alan mıdır, çoğulculuğun, renkliliğin ve özgürlüğün olduğu demokratik katılım ve eleştirel söylem alanı" mıdır? Yoksa kamu görevlisinin bulunduğu her yer midir? Bu konudaki tartışmalar sürmektedir. Türkiye‟de kamusal alan tartışmaları, demokrasi tartışmalarının bir parçası olarak, kendini hissettirmekte, demokrasi konusunda yeni açılımlar kamusal alan kavramını önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, kamusal alan kavramı ve kamusal alan kavramının farklı anlamları üzerinde durulacak, kavramın Osmanlı‟dan günümüze gelen tarihi süreç içerisinde nasıl anlaşıldığı, toplum hayatı üzerindeki etkileri irdelenecektir.

Özet İngilizce :

The emergence of private sphere and public sphere dichotomy dates back to the Antiqıity. Particularly after the 1980s, this dichotomy was perceived and interpreted differently. Is public sphere th place where state uses its power? Is it the place where the relationships among individuals themselves and between the individual and the state are regulated? Is public sphere a platform for democratic participation and criticism where pluralism and freedom exist? Or can it be defined as everywhere where a public servant is present? The debate on these questions is stil going on. Public sphere debate in Turkey makes itself felt as a party of democracy debate and democracy is making public sphere an important concept. This study will focus on the public sphere and its various meanings, and it will examine how the public sphere has been understood since the Ottoman Empire. It will also focus on the impact of public sphere on society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :