Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasi ve yargı bağımsızlığı bağlamında türkiye’de hakimler ve savcılar yüksek kurulu

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ile Türkiye‟de yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Başta anamuhalefet partisi olmak üzere, diğer muhalefet partileri ve bazı yargı çevreleri tarafından bu düzenlemelere karşı çıkıldı. Temel gerekçe yargının siyasallaşması idi. Gerçekten yargının siyasallaşması ya da yürütmenin müdahalesine maruz kalması yargı bağımsızlığı açısından ciddi bir tehlikedir. Buna karşılık millet adına karar vermekte olan yargı organlarının demokratik meşruiyetinin sağlanması da demokrasi açısından gözardı edilmemesi gereken bir noktadır. Bu çalışmada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakkında yapılan anayasa değişiklikleri, demokratik rejimlerde yargı bağımsızlığı ve yargının demokratik meşruiyeti arasında varolması gereken denge gözönünde tutularak analiz edilmiştir. Yargı bağımsızlığı açısından önemli düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte değişikliklerin, yargı erkinin demokratik meşruiyeti noktasında 1961 Anayasasının da gerisinde kaldığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In 2010, Turkey has made a constitutional amendment which has significant impact on the judiciary. At the earlier stage of this process, opposition political parties, especially the main opposition party, as well as some bar associations had opposed the change. The politicization of judiciary was their main argument. In fact, the politicization of judiciary or any kind of controls of the executive branch of the state may pose a great threat to the judicial independence. Contrary to this perspective and claim, it is very important for the judiciary to have a democratic legitimacy whose judiciary decisions are on behalf of the whole nation of Turkey. Constitutional amendments about The High Council of Judges and Prosecutors are analyzed in this study regarding the equilibrium between judicial independence and democratic legitimacy of jurisdiction in democratic regimes. Important changes have been made in regard to judicial independence, however, it is concluded that these changes are behind 1961 constitution concerning democratic legitimacy of judicial power.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :