Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet’ten günümüze sivas’ta ekonomik yapı ve istihdam

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Sivas ekonomisi 1923'ten 1960'a kadar tarım ekonomisine dayalıdır. 1960 sonrası şehirde devlet ve özel teşebbüs yatırımları artmış ücretli/maaşlı istihdamı %10'dan %20'ye yükselmiştir. 1980 sonrası dönemde sanayi bölgelerinin kurulmasıyla sanayi gelişmeye başlamış ve şehrin GSYİH'sın da ilk sırayı bu sektörün katma değeri almıştır. Ne var ki, 2008 verilerine göre; şehirde tarımsal istihdam malı %50'nin üzerindedir, işsizlik %25 civarındadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper consist of economy of Sivas based on agriculture economics from 1923 to 1960. After 1960, public and private enterprise investments have been rised and the wage –earning employment has been advanced from %10 to %20. After 1980, with the founding of industrial zone, industry has been started to grow and the added value of this sector took in the first place of GDP (Gross Domestic Porduct) of city. However, according to the data of 2008, in Sivas the agricultural employment ratio is over %50 while unemployment ratio is about %25.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :