Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk hakları, katılım ve yerel düzeyde uygulaması: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Çocukların özel durumu nedeniyle düzenlenen ve çocuk hakları olarak adlandırılan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakların içeriğinde hem çocuklara özgü haklar hem de çocukların insan haklarının genelinden eşit biçimde yararlanmasını sağlamak için alınacak tedbirler yer almaktadır. Katılım hakkı da bunlardan bir tanesidir. Bu çalışmada katılım hakkı, çocukların özelinde ve teorik düzeyde incelenmektedir. Katılım hakkını kullanarak çocuklara kendilerini ilgilendiren tüm kararlarda söz sahibi olma fırsatı verilmektedir. Çocukların katılım hakkını kullanma konusunda yol gösterici nitelikteki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, katılım konusundaki vizyonu da bu kapsamda değerlendirilmiştir. Katılım hakkının uygulanmasında yerel düzeyin önemi büyüktür. Bu çalışmada çocuklar açısından yerel düzeyde katılım konusundaki durum da bu bütün içerisinde değerlendirilmiştir. Makale, dünyada çocuk haklarıyla ilgili gelişmeleri ele alıp sonuçta Türkiye ile ilgili de bir tespit yapmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma çocukların katılımıyla ilgili literatüre farklı bir bakış açısı getirme düşüncesindedir.

Özet İngilizce :

There are some rights that are called as children rights and arranged because of children's special condition. In the content of these rights there are rights particular to children. And also precautions to make children use the human rights equally are in the content. Participation right is one of them. In this article participation right is theoretically analyzed particular for children. Because by using participation right, children can have a right to say about the decisions which are related to them. About the participation right of children, vision of the United Nations Convention on Rights of the Child is also evaluated in this article. Local level is very important for the application of participation right. So, participation in local level is evaluated to ensure the integrity. This article aims to analyze the current situatiın about children rigths and to make a final evaluation for Turkey. Finally the goal of this article is to make a new vision about children participation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :