Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Brics ülkeleri ile türkiye’nin ekonomik büyümesinde ulusal ve yabancı tasarrufların etkisi: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat1, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye2
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 5 BRICS ülkesi ve Türkiye‟yi kapsayan 6 ülkede 1994-2011 dönemi için ulusal ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni ve Kaoeşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS ve Panel VECMyöntemi kullanılmıştır. Pedronive Kao eşbütünleşme testleri her üç değişkenin de uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamındaki BRICS ülkeleri ve Türkiye‟de uzun dönemde ulusal tasarruflar ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda BRICS ülkeleri ve Türkiye‟de politika yapıcılarının ekonomik büyümeyi artırmaları için tasarruf oranlarını artırmaya yönelik politika uygulamaları önerilebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate the long-run relationship between domestic savings, foreign savings and economic growth in the 5 BRICS countries and Turkey over the period from 1994 to 2011 by utilizing the Pedroni, Kao panel cointegration, Pedroni FMOLS and VECM methods. Pedroni and Kaocointegration test results show that there is a cointegration relationship between domestic savings, foreign savings and economic growth in the long run. It is concluded that there is a strong cointegration relationship between domestic savings, foreign savings and economic growth in BRICS countries and Turkey.Thus, it is recommended that development policy should focus more on promoting savings rates to enhance economic growth in BRICS countries and Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :