Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireycilik-toplulukçuluk değerleri ile algılanan siyasal öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi örneği

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma bireylerin ortaya koydukları bireyci ve toplulukçu öğeler ile siyasal davranışları, daha özelde siyasal öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkiyi kültürel ve davranışsal düzeyde ölçmeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi‟nde eğitim alan öğrencilerin bireycilik - toplulukçuluk boyutları ile algıladıkları siyasal öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin yönü ve niteliğinin tespit edilebilmesi için anket yöntemi uygulanmıştır. Veri setinden elde edilen değişkenler, Spearman‟s Rank Order korelasyon analizi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerde katılımcıların toplulukçu ve bireyci özellikleri ile algılanan siyasal öz yeterlilik derecesi arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu, bu ilişkilerden toplulukçu özelliklerin bireyci özelliklere göre siyasal öz yeterlilik üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study aims to measure tehe relation between individualistic and collectivistic elements and political behaviours in specifically political self-efficacy at the cultural and behavioral level. To identify the aspect and property of the relation between perceived political efficacy and individualistic-collectivistic tendencies of students in the Cumhuriyet University Faculty of Economics and Administrative Sciences survey method was applied. The variables are deriven from data set were evaluated by Spearman‟s Rank Order correlation analyse, Mann Whitney U Test and Kruskal-Wallis Test methods. The analyses have shown that there is a significant and positive relationship between individualistic and collectivistic features with perceived political self-efficacy of participants and it‟s evident that collectivistic features is more affective on perceived political self efficacy than individual features.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :