Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi: türkiye örneği (1990–2009

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Borçlanma devletin önemli finansman kaynaklarından biridir. Buna karşın, borçlanmanın büyüme üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri de bulunabilmektedir. Bu çalışmada, iç ve dış borçlanma ile büyüme arasındaki ilişki, Türkiye ekonomisi açısından Birim kök testi, Yapısal kırılma testi ve Regresyon analizi yardımıyla 1990Q1–2009Q3 dönemi için 3'er aylık veriler kullanılarak araştırılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, iç borç stokundaki herhangi bir artışın GSYİH'da pozitif bir etki meydana getirirken, dış borç stokundaki artışların GSYİH'da negatif bir etki meydana getirdiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Barrowing is one of the most crucial financial sources of Governments, yet barrowing has an impact on economical growth positively and negatively alike. In this research, the relation between domestic and external borrowing, and economical growth, it is being researched for 3 each months data for periods of 1990Q1-2009Q3 by the contribution of unit root test and regression analysis in the view of Turkish economy. According to results of analysis, any increase in the domestic debt fund has a positive effect on GDP, on the other side increases on the external debt fund result negative effect on GDP.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :