Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir devlet hastanesinde ek ödeme yapılmasının işgören motivasyonu üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Motivasyon, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarının tatminle sonuçlanacağı bir iş ortamını oluşturarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir. Özellikle, ileri sanayi toplumlarında otomasyona kayılması ve kitle üretimine gidilmesi işçinin işinden elde edeceği tatmini daha da azaltıcı bir rol oynamıştır. Motivasyon tekniklerinin devreye sokulmasında varılmak istenen en önemli amaç, işgörenlerde daha çok çalışma istek ve arzusu yaratabilecek faktörleri bularak, onların gereksinimlerini elverdiğince doyurmak ve her gün işbaşı yapılırken istekle gelip, istekle çalışmalarını sağlamaktır. Bu çalışmada bir sağlık kuruluşu olan Sivas Devlet Hastanesinde çalışan işgörenlerin kendilerine ek ödeme yapılmasından hangi yönde ve ne derece motive oldukları araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada anket ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket ve gözlem sonuçlarına göre Sivas Devlet Hastanesinde çalışan ve ek ödemeden faydalanan sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı ek ödemeden olumlu motive oldukları söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Motivation is a process, which influence individual to activate and motivate by forming a business circumstance that results with satisfaction of individuals and organizations necessity. Especially, passing to otomation and mass production in advanced industry communities, have played a role in reducing workers satisfaction more. The most important aim of activation of the motivation technics is satisfying the workers necessities feasibly and getting them willing workers while working and coming to work everyday by finding factors that cause eagerness. In this study, it was aimed to investigate in which way and how much the people were motivated, who were working in Sivas State Hospital by extra payment. In the research, technics of inquiry and observations were used. According to the result of inquiry and observation used in the research, it can be said that, health workers, who are working in Sivas State Hospital and gett

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :