Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin chaıd analiz yöntemiyle değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fak., Turizm İşletmeciliği Böl1, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fak., İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma demografik ve araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiye hem görsellik boyutu katabilmesi hem de ulaşılan bulguların kolay anlaşılır ve yorumlanabilir olmasına olanak tanımasıyla iş tatminin CHAID analizi yoluyla irdelenmesini konu edinmektedir. Bir başka ifadeyle çalışmada iş tatminini konusunun farklı bir istatistik metoduyla, CHAID analiziyle irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Alanya bölgesinde bulunan 23 adet beş yıldızlı konaklama işletmelerindeki çalışanlar araştırma kapsamına alınmış, ve gönderilen 750 anketten 427'si geri dönmüştür. Bu bağlamda anketlerin geri dönüşüm oranı %57 olarak gerçekleşirken, CHAID analizinde bu anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Yapılan CHAID analizi çalışanların iş tatmin düzeyini etkileyen en önemli faktörün medeni durum olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırma sonuçları iş tatmin düzeyi yüksek olan çalışanlar profilini medeni durumu bekar olanlar, genç olanlar ile yönetim kademesinde bulunan çalışanların oluşturduğunu ortaya koymuştur. İş tatmin düzeyi düşük olan çalışanlar profilinde ise evli olanlar ile turizm alanında yüksek (üniversite) eğitim almış olanların bulunduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to examine demographic variables which have an influence on job satisfaction levels of employees with CHAID analysis as it enables us to illustrate the relationship between demographic variables and research variables, and evaluate the findings more easily and effectively. In other words, the goal of this study is to examine job satisfaction issue with a different statistical method, CHAID analysis. From 750 questionnaires sent to 23 five-stars hotels located in Alanya, 427 employees participated in the study with a response rate of 57 %. These 427 completed questionnaires were used in CHAID analysis. The CHAID analysis results indicated that marital status had a most influnece on job satisfaction. Also research results indicated that employees in high job satisfaction profile were singles, the youngs and ones in management hierarchy. According to the research results, employees in low job satisfaction profile were married and graduated from a school giving bachelor's degree in tourism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :