Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basel ii uzlaşısı’na uyum süreci: istanbul’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi1, Düzce Üniversitesi S.B.E. Turizm ve Otel İşl. A.B.D.2
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası piyasalarda risk yönetim uygulamalarında ve denetim yaklaşımlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu nedenle Basel I Uzlaşısı ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmış ve Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı daha hassas risk ölçümüne ulaşma amacı taşıyan bir düzenleme olarak hazırlanmıştır. Basel II Uzlaşısı‟na uyum sürecinde otel işletmelerinde yapılması gereken faaliyetleri belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma, Basel II Uzlaşısı hakkında bilgi sahibi olan ve İstanbul‟da faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgesi‟ne sahip 19 otel işletmesi yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda araştırma kapsamındaki otel işletmelerinde Basel II Uzlaşısı‟na uygun bir işleyiş olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

There are significant changes in risk management practices and control approaches in international markets, Thus Basel I Accord became deficient for the needs and Basel II New Accord was prepared as a regulation which aimed more delicate risk measurement.32 The aim of this study is to determine the activitives that should be done during the compliance prosess of Basel II. The population of this study is five star 19 hotel business which have knowledge about Basel II. As a result, it was determined that, 19 hotel managements within the scope of study have knowledge about Basel II Accord and in this hotel management there is an appropriate operation of Basel II Accord.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :